Naudota įranga

Agregatas 100 kW prie -20 C

Agregatas 100 kW prie -20 C

kondenatorius ECO

kondenatorius ECO